KRISTALLER & STENAR

Här följer lite mer information om de egenskaper de stenar och kristaller har som jag använder till mina smycken:

Agat - Agater är lugnande och rogivande stenar. De ger inspiration och hjälper dig se möjligheterna där det tidigare bara fanns problem. Tar bort skuldkänslor och stärker din självrespekt, självkänsla och ökar din utstrålning. Skapar glädje kring dig, hjälper dig uppfylla dina drömmar. En jordad sten som ger en känslomässig, fysisk och intellektuell balans. Den ger oss mod och handlingskraft när vi känner oss osäkra. Stenen hjälper till att ta bort energiblockeringar i kroppen, främjar balans och bättre hälsa. Agat kan även bäras för att attrahera kärlek och för att undvika avundsjuka tankar och illvilja. Den tar gärna musten ur yviga och grundlösa ambitioner men stöder lugn och ro, hjälper oss att släppa rädsla kring vår överlevnad för att våga ge mer av oss själva. 


Afrikansk turkos - Denna sten går även under smeknamnet "evolutionsstenen". Den verkar för att öppna upp sin bärare till sitt ämnade livssyfte. Den används för att stärka självförtroendet, självtilliten och utstrålning samt självrespekten. Stenen hjälper också till att öppna upp för nya idéer, upptäcka nya möjligheter och prova nya vägar. En utmärkt sten för alla som önskar uttrycka sig kreativt, artistiskt och personligt.  


Akvamarin - Akvamarin är en sten som får känslor som sympati, tillit, harmoni, mod och vänskap att uppstå. Blå akvamarin är en gudomlig och evig färg, då det är färgen på himlen och på havet med deras livgivande egenskaper. Stenen väcker kärleken och ger kraft i äktenskapet samt främjar alla relationer. Den lugnar energier, minskar stress och stillar sinnet. Den harmonierar omgivningen och skyddar mot föroreningar. Den kan bryta gamla, självdestruktiva vanor. Akvamarin lugnar sinnet och avlägsnar ovidkommande tankar. Akvamarin är stenen för mod och beskydd, helar och renar ditt halschakra. Mycket bra att använda om du har svårt att uttrycka dig eller tala högt. Den är mycket bra för att hjälpa dig kommunicera med de högre energierna. Lugnar och dämpar oro, och rädslor. Klargörande, beskyddande, den öppnar upp din intuition och ökar din tolerans. Akvamarin är en underbar sten för meditation.Ametist - Ametist kallas stenen av belåtenhet. Den fungerar som inspiration, och påminner dig om att du kan uppnå det du föresatt dig. Den öppnar och aktiverar kronchakrat, som ger tillgång till det gudomliga och ökar andlig medvetenhet och visdom att vara djupt lugnande för tankar och känslor. Är lugnande och stresslösande. Ametist är starkt beskyddande, har läkande och renande krafter. Ökar intuitionen. Lär dig släppa taget och ger tillit till dig själv. Ametist sägs fungera mot huvudvärk och vid sömnproblem och bärs som skyddande amulett mot negativitet och stress. Ametist är en sten med starka och renande vibrationer.   


Amazonit - Amazonit är en fantastisk sten för tysta uttryck. Den är full av positiv energi, utestänger stress, såväl som elektromagnetisk strålning från datorer, mikrovågsugnar, telefoner och annan elektronisk utrustning. Amazonit lindrar ilska, och känslomässiga trauman, lugnar alla chakran. Balanserar din maskulina och feminina sida. Amazonit är en sten för frihet och lycka och skapar en kanal till det gudomliga.  


Angelit - Angelit är en sten med kraftfulla men samtidigt lugnande energier, och dess främsta egenskap är att underlätta kommunikationen med andevärlden, som andliga guider och nära och kära på andra sidan, men också med vårt högre jag. Den är särskilt känd för att underlätta kontakten med änglar. Angelit hjälper oss att stärka vår intuition. Denna sten är bra för all typ av kommunikation, särskilt andlig kommunikation men också vid exempelvis djurkommunikation och då man vill kommunicera med sitt kraftdjur. Den hjälper oss att våga uttrycka vår innersta sanning och den vi är, och den hjälper oss att kommunicera mer klart. Den gör att vi kan prata lugnare och mer försiktigt då det behövs, och den underlättar diplomati. Den är bra att bära med sig då man ska träffa någon som man ska ge råd till, i vardagen eller i sitt yrke. Den omvandlar rädsla till lugn, ilska till kärlek.


Apatit - Apatit förbinder till en mycket hög nivå av andlig vägledning. Det är en sten som hjälper dig uttrycka dig och kommunicera, balanserar energier, känslor och chakran. Den hjälper oss att manifestera verkliga idéer som ger resultat. Den stimulerar förståelse för att personlig styrka växer både genom andlig utveckling och genom kärlek. På så sätt löser den upp likgiltighet, tillfälliga depressioner och negativitet. Den hjälper till att hålla fokus, inlärning och koncentration. Den underlättar offentliga anföranden, förstärker gruppkommunikation, öppnar halschakrat, läker hjärtat och emotionell obalans.


Aventurin - Aventurin är en sten som är känd för att ge tur och framgång i alla delar av livet, och den sägs också öka våra ledarskapsförmågor och vår kreativitet. Aventurin balanserar våra manliga och kvinnliga energier, och balanserar och lugnar också våra känslor såsom ilska och irritation. Den hjälper oss att få ett inre lugn och att mildra ångest och rädslor, och med stenens hjälp kan vi också hitta orsaken till dessa känslor. Stenen sägs ge ett skydd mot elektromagnetisk strålning och föroreningar i miljön. Aventurin är en sten som bör bäras under en längre tid för bästa effekt.


Gul aventurin - Gul aventurin är särskilt bra för personer som känner att de inte har någon kontroll eller makt över sitt liv, och den hjälper till att balansera våra känslor och våra manliga och kvinnliga energier. Gul aventurin stimulerar vårt solar plexuschakra, och sägs också vara effektiv för att attrahera pengar.


Grön aventurin - Grön aventurin sägs rena och aktivera vårt hjärtchakra, och skydda det från exempelvis intrång då andra människor försöker ta av vår energi. Den har helande, skyddande och lugnande energier, och stenen kan användas för att bland annat lugna nervositet, ångest, irritation och ilska. Den får oss att släppa negativa energier och blockeringar, och den kan hjälpa vårt inre barn att släppa ångest som kommer från traumatiska upplevelser i barndomen. Den ökar vår empati och medkänsla, och den ger oss glädje och en positiv syn på livet. En sten för personlig utveckling och självreflektion, och den kan också hjälpa till att öka våra mediala förmågor. Grön aventurin har en stark koppling till jorden och naturen, och den kan hjälpa oss att jorda våra energier och få oss att komma tillbaka till den naturliga rytmen i livet. Stenen står för växande, utveckling och kreativitet. Stenen stimulerar drömmande och visualiseringar, och ger en ökad motivation inom livets alla områden. Den gör oss öppna för andra idéer, och hjälper oss att fatta beslut från hjärtat utan att bekymra oss om vad andra ska tycka och tänka. Den gröna varianten av aventurin sägs vara extra stark då det gäller stenens förmåga att ge bäraren framgång och tur, och särskilt vad gäller dess förmåga att attrahera pengar. Stenen sägs vara en av de bästa för detta ändamål, och den sägs också kunna ge tur i kärlek och öppna upp för livets möjligheter.


Bergkristall - Bergkristallen är en allmänt helande sten och den balanserar energin och löser upp blockeringar. Kraftfull, ger mod och uthållighet.  Löser upp negativitet och ökar din medvetenhet. Den hjälper till att fokusera vid meditation. Aktiverar vår intuition, ger klarhet och insikt. Bergkristall har många användningsområden, den ger oss mer skärpa, omvandlar och balanserar energi. Både inom oss själva och i vår omgivning. Renar, helar, balanserar och tar bort negativa energier. Mycket bra tillsammans med andra stenar då bergkristallen förstärker andra stenars energier. 

 

Bronsit - Bronsit kan rensa nervsystemet från oro, det är en skyddande och grundande sten som för med sig ett lugn. Den tillåter dig att vara mera objektiv så att du ser helheten och på så sätt tar ett bättre beslut. Den uppmuntrar till mera kreativitet och att tänka steget längre. Den avspeglar våra visioner och hjälper oss att planera våra liv och sedan genomföra våra planer. Bronsit hjälper till i situationer när du känner dig hjälplös och utan kontroll över vad som händer. Den lär oss att ta ansvar, men är också en sten som hjälper oss att rensa ut både fysiska och psykiska problem. Stenen balanserar alla chakran. Den har en magisk glans som sägs ge sin bärare både kraft, pondus och respekt. Låt den påminna dig om att säga ja till överflödet av allt gott i livet. Verkar dessutom beskyddande om du arbetar i en belastad atmosfär till exempel på sjukhus. Påverkar vårt hörselsinne och vår förnimmelse av toner och ljud.


Citrin - Citrin är en glad och positiv sten som stimulerar oss att se det ljusa i tillvaron. Den hjälper oss att komma till uttryck i sociala sammanhang, ha roligt, skratta och leka. Den ger en känsla av att vara mer i kroppen och ökar förmågan att tänka klart. Den kan bäras som amulett för att stärka självförtroendet och tilliten till den egna förmågan att skapa och vara. Bra för den som vill bryta sina egna mönster, göra upp med det förflutnas begränsningar. Den rensar jobbiga tankar och håller sinnet klart. Tar bort negativ energi och renar kroppens Chakran. Öppnar intuitionen. Ger glädje, inre lugn, kreativitet, stärker koncentrationen. Motverka kronisk trötthet. Bra vid astma och inlärning. Mkt bra stresslösare. Bra om du vill avgifta kroppen.  

 

Flourit
Fluoriten symboliserar den flytande, eviga strömmen av sinnesintryck från den inre och yttre världen som fyller vårt sinne. Den hjälper oss till koncentration, att se både verklighet och sanning bakom illusionen och både ta in och agera på information utifrån ett objektivt ställningstagande. Stimulerar kreativitet. Fluorit är en kraftfullt skyddande sten, speciellt på psykisk nivå. Den hjälper dig att inte bli påverkad av manipulation utifrån, utan håller din integritet stark. Den renar och stabiliserar din Aura, tar bort negativa energier och alla sorters stress som du kan ha i din kropp eller ditt sinne. Fluorit är en mångfacetterad sten med många bra egenskaper. Till exempel är den förknippad med utveckling på olika sätt och på många nivåer. Om du har kaos i ditt liv hjälper den dig att organisera så att kaoset blir hanterbart.


Granat - Ger energi, ökar vår kreativitet, vilja, styrka och framgång. Stimulerar passion och sexualitet – hjälper dig att återuppta passion i förhållandet – öppnar ditt hjärta för sann kärlek. Stärker auran och balanserar yin och yang. Stimulerar vår kontakt med den gudomliga urkraften inom oss. Den ger oss lust, styrka och mod. Symboliserar hängivelse och förmågan att stå fast vid sitt ord. Energin hos granat ger dig passion i livet. Det är en sten för överflöd. Granat motverkar depressioner, för in hopp i ditt liv och glädje till användaren. För in mod och styrka i ditt liv. Renar dina chakran och tar bort negativ energi. Granater står för lust och passion, och för att väcka passionen i ett slumrande förhållande. 


Hematit - hjälper till att absorbera negativ energi och lugnar vid stressiga situationer. Är mycket beskyddande och grundande. Hjälper till att transformera negativa energier till mera positiva vibrationer. Hematit kan hjälpa dig hitta din egen unika gåva och släppa självtagna begränsningar. Bär gärna Hematit när du behöver balans och jämvikt, eller när du har svårigheter med att fokusera på energier. Stärker ditt självförtroende.


Howlite - stenen lindrar oro, rädsla och absorberar ilska och negativ energi. Den lugnar och lindrar känslor, överaktiva sinnen och hjälper dig få en djup och avslappnande sömn. Det är en sten för framgång, den ger dig mod att följa dina ambitioner hela vägen. Den låter dig inte stanna i tvekan utan stödjer dig så att din energi kommer till uttryck. En mycket lugnande sten som kan fylla dig med ny inspiration och nya idéer, och dess energi är så kraftig att den nästan slår dig och får dig att agera. Howlite sägs kombinera det logiska tänkandet med betraktande och tålamod. Den bearbetar en självisk, negativ och kritisk attityd för att släppa fram oskuld och styrka.


Jade -  är en skydds- och visdoms sten, som drar till sig kärlek och pengar. Jade är lugnande och motverkar stress, den ger dig energi då du är trött. Stenen är helande och har beskyddande egenskaper. Det är en sten för harmoni och stärker gruppens gemenskap. Oavsett om det gäller familjen eller arbetsgruppen. Den stärker relationer och hjälper de som förlorat någon. Alla Jadestenar för med sig välstånd och överflöd.
Svart Jade: Svart Jade är särskilt skyddande mot negativa energier, och den hjälper oss också att släppa vårt ego och att förbättra vår kommunikationsförmåga.

Röd jade: Röd jade står för passion och livskraft, och kan bland annat hjälpa oss med att omvandla rädsla till handling.
Brun jade: Brun jade är starkt grundande, och ger en känsla av tillit och kontakt med jorden.
Lavendelfärgad jade: Lavendelfärgad jade är en eftertraktad kristall, och denna variant hjälper oss bland annat med att öppna upp vårt kronchakra och att utveckla våra andliga förmågor och att känna oss trygga och lugna på vår andliga resa. Den ger ett inre lugn och sägs föra med sig tur och en god hälsa. Denna variant av jade vibrerar på den högsta eteriska nivån.
Orange jade: Orange jade ger ny energi och ökar vår glädje, och den hjälper oss att öppna upp och hela vårt hjärta och ge ökad acceptans och ovillkorlig kärlek.
Grön jade: Grön är den vanligaste färgen av jade, och den finns i flera olika gröna nyanser från ljus till mörk grön. Grön jade är särskilt bra för att rena hjärtchakrat och för att främja goda relationer, och den sägs också lugna vårt nervsystem.
Blå jade: Blå jade står för lugn och reflektion, och har bland annat en lugnande effekt på vårt sinne. Blå jade är särskilt bra om man vill drömma mer eller få tydligare visioner.
Gul jade: Gul jade står för glädje och lycka, och ger stimulans och energi på ett milt sätt. Gul jade sägs hjälpa oss att släppa taget, och den sägs också stimulera kroppens rening extra kraftfullt.

Vit jade: Vit jade sägs hjälpa oss att rikta vår energi, öka vårt fokus och filtrera bort olika distraktioner, vilket hjälper oss att se våra mål mer tydligt. Den höjer försiktigt vårt medvetande och hjälper oss under vår väg mot spirituellt uppvaknande. Vit jade kan hjälpa om man har svårt att somna på kvällarna, och den utstrålar lugn och helande energier.


Jaspis -  är ofta kända som de mest vårdande stenarna. Den lär oss att vara osjälviska och empatiska. Stenen omger dig med en känsla av balans, stillhet och tillit till livet. Jaspis motverkar även stress och negativa attityder och hjälper dig att bryta gamla mönster. Verkar förlösande vid kreativa blockeringar. Lugn och helhet. Ger skydd och jordar energier och kroppen. Ger mod att ta itu med problem och hjälper dig att vara ärlig mot dig själv. Rensar bort elektromagnetiska utsläpp och andra föroreningar. Den upprätthåller support genom stressiga situationer, genom att ge en känsla av lugn och helhet. Det är en sten som beskyddar och tar bort alla sorters negativa energier.
Jaspis balanserar sinnet och känslomässiga kroppar på den eteriska sfären. Det är en sten för mod, beslutsamhet och fokusering.
Gul Jaspis - symboliserar vår önskan att skapa himmelriket på jorden.
Den kan mildra den oro kring sociala prestationer och statusstress som kan kännas i solarplexus.
Den hjälper oss att finna bekräftelse inifrån där bejakandet av vår egen sanning och vår upplevelse av
balans och harmoni är måttstockarna. Gul Jaspis ger beskydd vid alla typer av andligt arbete. Det är en utvecklingssten bra att ha med sig för att utveckla och förverkliga dina idéer. Den sägs också rena och avgifta kroppen såväl som de inre organen. Stärker immunförsvaret, hjälpsam mot ryggvärk, kronisk smärta.
Jaspis Leopardskinn - har en beige fläckig färg som påminner om en djurhud. Den är mycket bra vid djurkommunikation på både det fysiska och andliga planet. Den sägs hjälpa dig att hitta ditt skyddsdjur, ditt totemdjur. Återupplivar kärlek, tillgivenhet i ett förhållande som blivit spänt av bekymmer som hemförhållanden, jobb, ekonomi.Den beskyddar den som söker och stöder dig att hitta avslappning även i situationer som kan kännas pressande. Ger styrka, vitalitet och stabilitet speciellt när allt annat är kaos! Stenen för in det vi verkligen behöver i våra liv, vilket inte alltid är det vi tror oss behöva. 


Karneol -  är lugnande, och har en kraftig energi som verkar på Sakral chakrat (navel chakra). Den ökar din personliga kraft och mentala energi. Använd Karneol för att lättare kunna fokusera på dina mål, dämpar ilska. Karneol sägs öka blodcirkulationen, öka aptiten, hjälpa mot problem med levern, njurar och gallan.


Krysokolla - Krysokolla har en lugnande energi, den är mycket bra att ha när det är stressigt och oroligt. En starkt beskyddande sten, tar bort negativitet, skapar en balans vid förändringar. Den hjälper dig att vara mindre självkritisk. Inspirerar dig till att våga göra förändringar i ditt liv. Dämpar ilska och upprördhet. Krysokolla hjälper dig att se och förstå värdet av dina kunskaper, dina egna erfarenheter. Den hjälper dig att våga tala inför andra människor. Den stimulerar kommunikationsförmågan och hjälper dig tala från hjärtat. Ger dej en behaglig känsla i hjärta och huvud, du känner dig fri och bekymmerslös. Bra när man arbetar sig igenom gamla skuldkänslor, och att inte vara tillräckligt bra.

Labradorit - höjer intuitionen och förbättrar andliga möjligheter. Balanserar intellektet och intuitionen. Den är mycket beskyddande speciellt mot negativa energier och ger klarhet i tanken. En sten för transformation och förändring. Hjälper kommunikation mellan vårt högre jag och skaparen. Den är mycket energigivande när vi är slutkörda och trötta. Den hjälpar oss att hämta fram våra extra resurser. Den stärker immunförsvaret och kan lindra smärta. Även bra för ångest och matsmältningsproblem. Hjälper oss att se att människan har förmågan att gå bortanför vårt förflutna och våra idéer om framtiden och att vi kan omfamna den oändliga ström av möjligheter som stunden erbjuder. Lita på dina förmågor, du är ett mirakel. 


Lapis Lazuli - En sten som står för sanning och klarhet. Den hjälper oss att ge uttryck för vår innersta sanning och vad vi egentligen tycker och tänker, och den gör också att vi lättare kan kommunicera på ett rakt och tydligt sätt och att vi är sanna mot oss själva och vår omgivning. Stenen främjar vänskapsrelationer och balanserar det manliga och kvinnliga i vår personlighet. Stenen hjälper också till att stärka vår identitet. Lapis Lazuli hjälper oss att utveckla vår intuition. Stenen är bra för minnet och inlärningen. Den minskar stress och lugnar ilska, och är en skyddande sten mot negativa energier och negativa tankar samt psykisk obalans. Lapis Lazuli lindrar smärta, och är särskilt bra mot migrän. Stenen rekommenderas också om man har sömnsvårigheter. Lapis Lazuli verkar helande på bland annat immunsystemet och nervsystemet, och sägs minska blodtrycket och hjälpa mot yrsel och dålig hörsel. Stenen är bra för minnet och inlärningen. Stärker synen och ger inspiration.


Lavasten - Lavastenens egenskap är att ge oss elden och kraften tillbaka, den stärker människor som går igenom förändringar och behöver släppa taget om det gamla och ta emot det nya med ett öppet sinne. Den hjälper dig när du vill bli av med depressiva beteenden och negativa tankar som håller dig tillbaka. Lava representerar elementen eld och jord. Stenarna är rika på mineraler från djupet av jordens kärna. Elden förknippas med energi, självsäkerhet och passion, medans jord står för mer praktiska kvaliteter, återhållsamhet och materialism.


Magnesit - Magnesit är en underbar sten som har en kärleksfull och lugnande energi, som gör den till ett kraftfullt verktyg i meditation. Den har en lugnande och avkopplande vibration som gör att ditt sinne kan bli stilla och tyst och att svara på vad hjärtat försöker berätta.Om du letar efter en stor förändring i ditt liv, kommer stenens vibrationer att hjälpa dig att skapa en kraftfull omvandling och förvandla dina svagheter till styrkor. Magnesit hjälper dig att anpassa ditt liv till dina behov och önskemål. Den kommer också att påminna dig om att du måste lära dig att älska dig själv om du vill stärka ditt självförtroende och din självkänsla. Energin från denna sten hjälper dig att aktivera dina tredje ögon- och kronchakra. Den kommer också att uppmuntra dig att vara mer ärlig mot dig själv och med andra så att du kommer att dra nytta av en öppen och sann relation. Den kommer att få dig att förstå att det att vara en äkta version av dig själv är hur du kommer att uppnå framgång, fred, kärlek och lycka. Magnesit är en utmärkt sten att ha om du vill öka tur, välstånd och överflöd i ditt liv.


Månsten - En feminin sten som hjälper dig släppa fram din inre gudinna som finns djupt inom dig och leder dig på din livsväg mot balans och harmoni. Hjälper dig att se verkligheten. Den ger ökad intuition, hjälper dig att rensa sinnet från negativa tankar som håller dig tillbaka. Den har en starkt lugnande effekt och stabiliserar känslor. Den hjälper till att öppna upp ditt hjärtchakra, vilket låter dig bli mer mottaglig och i kontakt med dina inre känslor. Hjälper dig att förstärka övernaturliga förmågor och stärker andlig utveckling. Balanserar hormoner och ger stöd vid hormonella förändringar som vid klimakteriet, menssmärtor, PMS, graviditet, befruktning, barnafödande, amning. Den har fått sitt namn från månen ljus som vägleder oss om natten. Precis som månen och som din inre visdom speglar månstenen tillbaks det ljus som faller på den i ett vackert och magiskt skimmer. 


Onyx - Skänker livsglädje och styrka och ger lycka och framgång. En skyddande och grundande sten som kan hjälpa att läka sorg. Den hjälper oss att uppskatta oss själva och sätta gränser för vår individuella balans så att vi kan vara hela människor och leva i vår fulla kraft. Den skapar balans mellan våra manliga och kvinnliga sidor. Onyxens receptiva karaktär hjälper oss att absorbera de krafter och energier från livet och universum som vi behöver.


Opalit - Opalit är gjord av opaliserat glas. Den anses vara helande och har en hög energi, bra vid meditation. Förbättrar kommunikation på alla nivåer. Den tar bort energiblockeringar och hjälper till att bekämpa trötthet. Den stabiliserar humörsvängningar och lindrar depression. Den kan hjälpa till att tolka olika budskap vi får till oss och att sätta ord på våra inre känslor. 


Rodonite - Rodonitens energi bidrar med harmoni och balans i kroppen och de materiella aspekterna av livet samt ger oss kontakt med universums kärleksenergi. Rodonit hjälper oss att öppna upp det för ovillkorlig kärlek. Stenen är känd för att ge lugn och minska stress och oro, och den hjälper till att läka känslomässiga sår och ge oss inre styrka och ökad självkänsla. Den kan ha en helande inverkan på olika trauman som vi har utsatts för, även i tidigare liv, och den sägs också kunna hela ett brustet hjärta. Den hjälper oss att komma ur självdestruktiva mönster och beteenden, och verkar för balans i våra känslor. Den minskar förvirring och ger istället ett ökat fokus, och får oss att se bland annat vilka delar i vårt liv som vi behöver förändra. Den hjälper oss att komma ihåg vad vårt syfte är med denna inkarnation på jorden, och att hitta vår innersta passion. Den balanserar vår inre manliga och kvinnliga energi, vår yin yang energi. Den sägs också få livsenergin, chi, att flöda lättare genom kroppens meridianer, vilket ger ökad energi och vitalitet.Rodonit sägs lugna otålighet och dämpa avundsjuka och svartsjuka. Det är också en sten som hjälper oss att få positiva relationer, då den står för bland annat förlåtelse, acceptans och villkorslös kärlek.


Rosenkvarts - Kärlekens sten. Rosenkvarts är en sten för gränslös, villkorslös kärlek. Rosenkvarts har en hög energi men samtidigt en lugnande och rogivande vibration. Rosenkvarts skapar empati, försoning och förlåtelse. Avstressande och lugnande för hjärtat, rensar ut ilska, avundsjuka och agg mot andra. Hjälper oss att lösa upp gamla mönster och ge plats för nya positiva. Lär dig att älska dig själv och för in kärlek i ditt liv. Rosenkvartsen stimulerar kontakten med vårt inre barn, stödjer oskuldsfullhet, sårbarhet och tillit. Rosenkvarts kan användas för att dra till sig kärlek.  


Rökkvarts - Det finns alltid ljus bortom mörkret! Rökkvarts jordar, renar och beskyddar. Letar upp negativ energi och tar bort dem. Rökkvarts skyddar mot otur och håller ont borta. Rökkvarts är bra mot knutar, smärta och spänningar i lemmar och muskler. Lindrar depressioner och hjälper vid rökavvänjning. Symboliserar rening. Den "renar" dig - mentalt och fysiskt. Ger dig kraft att hitta lösningar i svåra tider. Hjälper dig se igenom och lösa upp negativa energifält. Främjar positiva tankar och neutraliserar rädslan och motverkar depression genom att ge emotionellt lugn. En sten för mer skratt och livslust.En mycket kraftfull metafysisk sten, med en hög energinivå. Absorberar och förvandlar negativ energi till positiv. Sägs vara bra smärtborttagare. Erbjuder ett starkt beskydd mot negativa energier, energitjuvar och illasinnade personer.
Andligt uppvaknande.


Sodalit - Sodalit ger dig inspiration och boostar din intuition. Hjälper dig när du är fast i livet, stimulerar kreativt tänkande, förståelse och vetande i alla dess former. Den hjälper oss förstå oss själva på en djupare nivå, stärker självkänslan och tilliten till dig själv och andra. En grundande sten som släpper på spänningar och rädslor och hjälper dig transformera negativa känslor till en känsla av harmoni och balans. Den stöder vänskap, solidaritet, samhörighet och gemensamma mål i en grupp. Sodaliten stärker självkänslan, tilliten till sig själv och andra samt balanserar oberoende och beroende.


Tigeröga - kombinerar jordens energi med solens energi, och tar ner andlig energi ner till jorden samtidigt som du står grundad på jorden. Den för ljushet och optimism till situationer och problem. Känd för att vara en sten för beskydd speciellt för resande. För med sig tur och välgång. Hjälper dig förverkliga idéer och ger mod vid förändringar. Stärker ditt självförtroende, förstärker mentala förmågor och balanserar de lägre chakrana. Kraft och vitalitet. Denna speciella sten hjälper till att öka rikedomen i ditt liv genom att dra till sig pengar. 


Sandelträ -  ökar ditt inre lugn och ger positiv sinnesstämning. Har förmågan att väcka din inre Styrka.

Rudraksha -  är kärnan från rudrakshaträdets frukt. Namnet betyder ”Shivas ögon” och symboliserar förbindelsen mellan himmel och jord. Användningen av rudraksha är utbredd i Indien och sägs ha flera hälsosamma effekter bl.a. minskad stress, ett ökat lugn och höjd koncentrationsförmåga. Enligt ayurvediska skrifter har fröna positiva effekter på hjärta och nerver och är bra för att lindra en person från stress, depression, ångest, hjärtklappning och högt blodtryck.Symboler: 

Buddha - Buddha är sanskrit och betyder "den uppvaknade" eller "en som vaknat upp". Med det menar man en som vaknat upp inför verkligheten, en som vaknat upp ur okunnighetens sömn. 

Livets träd - är en symbol för vishet, styrka, skönhet, skydd och rikedom. Eftersom trädet ger frukt och frön som sen skapar nya träd så har även trädet blivit en symbol för odödlighet.  

OM - Aum tecknet symboliserar universum eller världssjälen. OM (AUM) är allt, ursprunget, nuet, framtiden. Hela universum. 

Elefanten - symboliserar styrka, lojalitet, gott minne, tålamod, visdom och äktenskaplig lycka. 

Hamsa (Fatimas hand) - symboliserar gudomligt beskydd mot onda krafter och anses bringa tur. 

Lotusblomma - Inom Buddhismen är Lotusblomman en symbol för andlig utveckling. Den har rötterna i dyn och växer uppåt genom grumligt vatten för att blomma i solens och himlens ljus. Den är symbolen för den insikt som leder från återfödelsernas kretslopp till evigheten. Den öppna blomman symboliserar Buddhas öga som ser och vakar över allt. 

Sjöstjärna - Det är en stjärna som föll från himlen i havet. Sjöstjärnor ses som en himmelsk symbol som symboliserar djupt gudomlig kärlek. Den symboliserar också vägledning. Sjöstjärnan är också associerad med inspiration, briljans, vaksamhet och intuition.