Trust Life

Stanna upp... lyssna inåt...

När livet känns tungt, när du känner dig fastlåst, finns det bara en sak att göra.. stanna upp...känn din andning...och lyssna inåt.
Lita på att du har svaret inom dig. Men det kan ta en stund innan du hör och ser det du behöver höra och se. 

Ha tålamod. 

Livet är en fantastisk resa, allt det vi möter, både svårigheter och glädje är gåvor som leder oss framåt på livets väg.

Trust Life!