Joy

"Joy is what happen to us when we allow ourselves to recognize how good things really are."

- Marianne Williamson

Life Is Simple

"Life is simple. Everything happens for you, not to you. Everything happens at the right moment, neither too soon nor too late. You don't have ti like it... its just easier if you do."

– Byron Katie

Surrender

"Sometimes surrender means giving up trying to understand, and becoming comfortable with not knowing:"

- Eckhart Tolle

Vår djupaste rädsla

"Vår djupaste rädsla är inte att vara otillräckliga. Vår djupaste fruktan är att vi är omåttligt kraftfulla. Det är vårt ljus, inte vårt mörker, som skrämmer oss mest.Vi frågar oss själva: Vem är jag som tror mig vara briljant, storslagen och talangfull?
Egentligen: Vem är du att inte vara det?"

- Marianne Williamson