Love...

.. or hate...

Vi har alltid ett val, i alla situationer kan vi välja att komma från en kärleksfull plats eller från en plats sprungen ur rädsla. Ur rädslan kommer antingen ett begär eller motvilja, avsky. Om vi stannar upp och känner in, ser saker för vad de verkligen är, istället för att reagera på första impulsen, då är det lättare att välja kärlek...

Vad väljer du?