• Din varukorg är tom

PSYKOSYNTES

Psykosyntes kan beskrivas som att västerländsk psykologi möter österländsk filosofi. En psykologi med hjärta och själ. En psykologiform där man utgår ifrån det friska i varje individ.

Inom psykosyntes ses människan som en helhet där kropp, själ, känslor och intellekt står i nära samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur man mår, både psykiskt och fysiskt. Det är den moderna psykologins uppgift att bidra till att människan får alla sina, till synes, motstridiga krafter i balans och harmoni. Detta är grunden i dr Roberto Assagiolis psykosyntes.

Psykosyntesen är en praktisk psykologi som vill ge oss verktygen för att kunna se och leva utifrån våra möjligheter istället för våra begränsningar. Den hjälper oss att förstå varför vi beter oss som vi gör och hur vi skall omsätta våra intellektuella insikter till praktiskt handlande.

Viljan och det egna ansvaret har en central roll inom psykosyntesen. Det är viktigt att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja för att livet skall kännas meningsfullt och för att vi skall genomföra och leva det liv som vi verkligen vill. Psykosyntesen bygger på att varje människa är unik och har en egen potential till utveckling.

Psykosyntesen leder oss i riktning mot vår innersta vilja och uppmuntrar oss att handla utifrån den.

Det är viktigt att vi lyssnar på och respekterar vår egen vilja om livet ska kännas meningsfullt och vi ska känna oss lyckliga. Ändå är det påfallande ofta som viljan får stiga åt sidan, antingen för att andras behov upplevs som viktigare, för att vi är rädda eller helt enkelt därför att vi inte är vana att använda den. Psykosyntesen leder dig i riktning mot din egen innersta vilja och uppmuntrar dig att agera utifrån den. Nyckeln till ett hälsosamt liv är en känsla av meningsfullhet. Vet jag vem jag är och vad jag vill så kommer jag också att uppleva livet som meningsfullt. Psykosyntesen erbjuder dig metoder att finna meningen och ytterst syftet med ditt liv.

Vill du läsa mer kan du besöka följande hemsidor:

HumaNova
Psykosyntesförbundet